เผยร่างก.ม.ตร.ยกระดับงานสอบสวนเป็นวิชาชีพเฉพาะ-อิสระ

กก.ถกร่างพ.ร.บ.ตำรวจฯชุด“มีชัย” ให้แยกงานสอบสวนเป็นสายงานเฉพาะ-อิสระ ยกระดับเป็นวิชาชีพเฉพาะเหมือนในสายงานยุติธรรมอื่น พร้อมมีค่าตอบแทนพิเศษเพียงพอ นายคำนูณ สิทธิสมาน กรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะโฆษกกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ….. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจพ.ศ…..ครั้งที่ 3 ซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่าน ได้มีการพิจารณาประเด็นโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเห็นควรในเบื้องต้นให้แบ่งออกเป็น 4 สายงาน หรือเรียกภาษาชาวบ้านว่า 4 แท่ง แท่งที่ 1 งานสืบสวนสอบสวน แท่งที่ 2 งานป้องกันปราบปราม แท่งที่ 3 งานเทคนิคและวิชาการ แท่งที่ 4 งานบริหารและอำนวยการ โดยแท่งที่ 1 ส่วนใหญ่คือเจ้าพนักงานสอบสวนผู้มีหน้าที่ทำสำนวนคดีเพื่อส่งฟ้อง จะยกระดับให้เป็นวิชาชีพเฉพาะเสมือนงานส่วนอื่นในกระบวนการยุติธรรม มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตำแหน่ง มีระบบศึกษาอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกฎเกณฑ์ให้สามารถทำงานตามวิชาชีพได้โดยอิสระจากการสั่งการของผู้บังคับบัญชาในส่วนของคดีทำนองเดียวกับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานอื่น และจะมีค่าตอบแทนพิเศษให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงและมีเกียรติโดยเทียบเคียงกับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานอื่น เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถเติบโตก้าวหน้าในแท่งวิชาชีพเฉพาะนี้ไปตามลำดับโดยไม่ถูกแทรกแซงจนถึงชั้นสูงสุด ทั้งนี้การทำงานของเจ้าพนักงานสอบสวนจะต้องมีกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลจากหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม โดยจะพิจารณากันในโอกาสต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Close Menu