ริมสายธารลานกระทงสาย

สวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองตาก ที่ไม่เพียงเปี่ยมด้วยวิวงามยามตะวันลับฟ้าเหนือทิวเขาเท่านั้น หากยังเป็นสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในไทยที่คุณจะได้มองเห็นกระทงสายนับพันไหลเป็นริ้วทอประกายระยิบระยับกลางลำน้ำปิง นอกจากนี้บริเวณเดียวกันนั้นยังเป็นที่ตั้งของตลาดกลางตากสินและหอกิตติคุณ ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ใช้จัดนิทรรศการงานสำคัญต่างๆ ของจังหวัดอีกด้วย

เรื่องเล่าจาก “กระทงสาย” จากความสวยงามของแสงไฟในกระทงกะลาที่ทอแสงระยิบระยับทอดตัวเป็นสายยาวต่อเนื่องบนลำน้ำแม่ปิง สู่การแข่งขันกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง อันเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งความภาคภูมิใจ ของชาวจังหวัดตาก ซึ่งการแข่งขันกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวงนี้มีความแตกต่างจากจังหวัดอื่น กล่าวคือ ในคืนวันแรกของการจัดงานจะมีขบวนแห่กระทงของชาวบ้านที่แต่งกายอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย กระทงขนาดใหญ่ เรียกว่า กระทงนำ พร้อมด้วย กระทงกะลา และกระทงปิดท้าย ซึ่งทุกอย่างล้วนประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรงดงาม สำหรับงานลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวงนั้น เป็นประเพณีที่สืบทอดกัน มาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษเพื่อเป็นการขอขมาต่อแม่น้ำปิง บวกกับธรรมชาติรังสรรค์ให้เกิดร่องน้ำเป็นสายยาว เมื่อนำกระทงลงลอยจะพบว่ากระทงลอยต่อเนื่องกันเห็นแสงไฟระยิบระยับติดต่อกันเป็นภาพที่งดงามยิ่ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Close Menu